Rounded Rectangle: Tälle sivulle kerätään tietoa Villa Rantaniityn energiakulutuksesta sekä laskennallista elinkaarikustannuksista.  

Lämmöntuotantojärjestelmän sekä ilmastointilaitteen energian kulutusta tullaan seuraamaan erillisillä mittareilla.

Villa Rantaniitty

Matalaenergiatalo Tuusulan Rantatiellä.

Energiankulutuksen
tavoitetaso

Keskivertotalon
kulutus

Toteutuneet arvot & kustannukset