Villa Rantaniitty

Matalaenergiatalo Tuusulan Rantatiellä.

Rakenneratkaisut ja LVIS

 

Villa Rantaniitty rakennetaan matalaenergiataloksi seuraten Motivan suosituksia. Ilmastonmuutos luo paineita energiatehokkaampaan pientalorakentamiseen. Vuoden 2008 alusta astuvat voimaan uudet pientalorakentamista koskevat määräykset, joissa edellytetään rakennusten energialuokitusta.

 

Suunnittelun lähtökohtana on rakentaa Motivan suositusten mukainen A-energialuokan talo. Rakenteissa ja teknisissä ratkaisuissa erityistä huomiota kiinnitettiin rakenteiden lämmöneristävyyteen, tiiviyteen ja ääneneristävyyteen sekä odotettavissa oleviin elinkaarikustannuksiin.

 

Talon runkorakenteeksi valittiin Lammin lämpökivi energiataloudellisuuden ja äänieristävyyden perusteella.

 

Talon lämmönlähteenä toimii maalämpö ja lämmönjaon hoitaa vesikiertoinen lattialämmitys. Varaava takka täydentää lämmitystä.

 

Ilmastointijärjestelmän suunnittelussa ovat keskeisinä elementteinä järjestelmän toimivuus sekä energiatehokkuus niin lämmön talteenoton kuin järjestelmän energiakulutuksen osalta.

 

Sähköteknisten järjestelmien suunnittelussa otetaan huomioon kasvavat tarpeet tietoliikenneyhteyksille ja kodintekniikan ohjaukselle.

 

Tarkemmat kuvaukset Villa Rantaniityn rakenteista ja teknisistä ratkaisuista löytyvät viereisten linkkien kautta.

 

Lisätietoja energiatehokkaasta rakentamisesta:

www.energiatehokaskoti.fi

www.motiva.fi